Skandiabanken

Information om Skandiabanken:

Skandiabanken är ett helägt dotterbolag till försäkringsbolaget Skandia. Verksamheten startade i oktober 1994 och var en av de första telefonbankerna i Sverige. Idag är Skandiabanken en internetbank och erbjuder nu alla sina tjänster över internet. Dock går det att få personlig rådgivning via Skandia på cirka 50 orter i Sverige.