Vad påverkar din kreditvärdighet?

Här förklarar vi allt du kan behöva veta om kreditscore & kreditbetyg. Lär dig hur kreditbetyget påverkar dina chanser att få lån eller att bli beviljad ett kreditkort. Se vilka faktorer som lån- & kreditgivare kollar på när de gör en kreditprövning.

På den här sidan:

Vad betyder kreditvärdighet?

Din kreditvärdighet är ett mått på din möjlighet att betala tillbaka ett lån eller kredit. Så när du ansöker om ett lån vill långivaren vara säker på att du har en ekonomi som gör det möjligt att betala tillbaka hela lånet plus ränta. För att få reda på din kreditvärdighet tar långivaren alltid en kreditupplysning hos ett kreditupplysningsföretag som till exempel UC, Creditsafe eller Bisnode.

Vad betyder kreditvärdighet?

Så hur gör man för att få en bra kreditvärdighet?

Det första steget för att få en bra kreditvärdighet är att avsluta alla mindre lån och krediter. Vid en kreditupplysning kan långivaren se dina aktuella skulder och för de flesta långivare är flera lån alltid en varningssignal. Sen måste du se till att bli av med eventuella ärenden hos inkasso och kronofogden - dessa har alltid en negativ påverkan på kreditbetyget.

Så hur gör man för att få en bra kreditvärdighet?

Vilken påverkan har en dåligt kreditvärdighet?

Eftersom din kreditvärdighet är ett mått på din möjlighet att betala tillbaka ett lån eller kredit så kan det har stor påverkan på ditt liv, till exempel kan du få problem att köpa och betala via avbetalning. Men den största påverkan ett dåligt kreditbetyg kan ha är att du kan få svårt att få ett bostadslån - så att köpa hus eller lägenhet kan nästintill bli omöjligt...

Vilken påverkan har en dåligt kreditvärdighet?

Faktorer som kan påverkan ens kreditvärdighet:

Ett företagslån kan vara till stor hjälp vid såväl uppstarten av ett företag som i samband med att verksamheten växer och behöver skalas upp. Så hur kan man använda ett företagslån?

Betalningshistorik

Din betalningshistorik är en av de mest avgörande faktorerna för din kreditvärdighet. Den visar hur du har hanterat tidigare lån, kreditkortsräkningar och skulder. Försenade betalningar, missade betalningar eller skuldsaldo som har gått till inkasso kan ha en mycket negativ effekt på din kreditvärdighet. Att betala i tid och undvika sena betalningar är därför avgörande för att upprätthålla en god kreditvärdighet.

Skuldsättning

Förhållandet mellan din totala skuldsättning och din tillgängliga kredit, även känt som skuldkvot, är en viktig faktor. En hög skuldkvot indikerar att du använder en stor del av din tillgängliga kredit, vilket kan tyda på att du är beroende av lån och krediter för att täcka dina utgifter. Detta kan vara en varningssignal för långivare och påverka din kreditvärdighet negativt. Att sträva efter att hålla din skuldkvot låg, helst under 30%, kan bidra till en bättre kreditprofil.

Kreditkortsanvändning

Kreditutnyttjandet, eller hur mycket av din tillgängliga kredit på dina kreditkort du faktiskt använder, är en viktig faktor. En hög kreditutnyttjandegrad kan indikera att du är nära att överskrida dina ekonomiska gränser och kan leda till ökad risk för långivare. Att hålla kreditutnyttjandet lågt, helst under 30%, kan signalera ansvarsfull hantering av kredit och gynna din kreditvärdighet.

Lånehistorik

Längden på din lånehistorik spelar en roll för din kreditvärdighet. En längre historia av ansvarsfull lånehantering kan vara positivt. Om du har haft lån under en längre tid och har visat en förmåga att regelbundet betala tillbaka skulder, kan detta bidra till att stärka din kreditprofil. Däremot kan en kort lånehistorik göra det svårare för långivare att bedöma din kreditvärdighet.

Blandning av kredittyper

Att ha olika typer av krediter, som bolån, billån, studielån och kreditkort, kan ge en positiv effekt på din kreditvärdighet. Detta indikerar att du har erfarenhet av att hantera olika typer av skulder och ansvarar för olika ekonomiska förpliktelser. En mångfald av kredittyper kan signalera en högre grad av ekonomisk stabilitet och påverka din kreditvärdighet positivt.

Skuldsaldo

Det totala beloppet du är skyldig att betala på dina lån och kreditkort påverkar din kreditvärdighet. Höga skuldsaldon jämfört med din inkomst kan signalera en hög skuldbörda och ökad risk för långivare. Att arbeta på att minska dina skuldsaldon genom att betala av skulder regelbundet kan hjälpa till att förbättra din kreditprofil.

Inkomst

Även om din inkomst inte direkt påverkar din kreditvärdighet, kan den påverka din förmåga att hantera skulder och därmed indirekt påverka din kreditvärdighet. Långivare tar ofta hänsyn till din inkomst när de bedömer om du har förmågan att betala tillbaka lån eller krediter. En högre inkomst kan öka dina chanser att bli godkänd för lån och krediter, men det är viktigt att komma ihåg att din ekonomiska ansvarighet är avgörande.

Vanliga frågor & svar om kreditvärdighet

Vad är kreditvärdighet och varför är den viktig?

Kreditvärdighet är en bedömning av din förmåga att hantera och återbetala skulder. Den används av långivare för att bedöma risken med att låna ut pengar till dig. En hög kreditvärdighet ökar dina chanser att få godkänt för lån till förmånliga räntor och villkor.

Hur påverkar min betalningshistorik min kreditvärdighet?

Din betalningshistorik visar hur du har hanterat tidigare skulder och räkningar. Försenade eller missade betalningar kan sänka din kreditvärdighet, medan regelbundna och punktliga betalningar kan förbättra den.

Vad är en kreditförfrågan?

En kreditförfrågan uppstår när du ansöker om lån eller kredit. Det finns "mjuka" och "hårda" förfrågningar. Mjuka förfrågningar påverkar inte din kreditvärdighet och används ofta för kreditövervakning. Hårda förfrågningar, som när du ansöker om lån kan påverka din kreditvärdighet negativt, speciellt om det görs för många.

Varför är lång lånehistorik viktig för min kreditvärdighet?

En lång lånehistorik ger långivare mer data att bedöma din förmåga att hantera skulder över tiden. En positiv historik av återbetalningar visar ansvar, medan en kort historik kan göra det svårare att bedöma din kreditvärdighet.

Vad är skuldkvot och hur påverkar den min kreditvärdighet?

Skuldkvoten är förhållandet mellan din totala skuldsättning och din disponibla inkomst. En hög skuldkvot kan indikera att du är nära att överskrida dina ekonomiska gränser, vilket kan påverka din kreditvärdighet negativt.

Hur kan jag förbättra min kreditvärdighet?

För att förbättra din kreditvärdighet kan du betala dina räkningar i tid, hålla din skuldsättning under kontroll, undvika överutnyttjande av kredit och arbeta på att bygga en positiv lånehistorik.

Hur lång tid tar det att förbättra min kreditvärdighet?

Att förbättra din kreditvärdighet tar tid och beror på dina handlingar. Att göra positiva förändringar, som att betala av skulder och betala räkningar i tid, kan gradvis stärka din kreditprofil över flera månader till år.