Konto för aktiehandel - Ska du välja en aktiedepå, kapitalförsäkring eller investeringssparkonto?

av Kreditkarma.se den

Idag finns det flera olika konton som du kan använda för att handla aktier, det vanligaste alternativen är värdepappersdepåer, investeringssparkonton (ISK) och kapitalförsäkringar (KF). Om du har ett sparkonto hos din lokala bank så kan du förmodligen inte handla med aktier eftersom du behöver ett speciellt handelskonto för aktiehandel.

I det här inlägget kommer vi förklara vilka skillnader där är mellan alla konton, vilka för- och nackdelar som finns och vilket kontotyp som är bäst beroende på hur du kommer handla aktier.

Innehåll

Vilka olika kontotyper finns för aktiehandel?

Aktie- och fondkonto (aktiedepå)

Avkastning - Med ett aktie- och fondkonto, också känt som en aktiedepå så kan du handla alla typer av värdepapper som är tillgängliga på den Svenska börsen. Detta inkluderar aktier, fonder, certifikat, warranter och andra så kallade finansiella instrument. Detta innebär att det finns ingen begränsning för hur hög avkastning som man kan få med en aktiedepå.

Skatt & deklaration - Det stora "problemet" och det som många inte gillar med en aktiedepå är hur skatten och deklarationen fungerar. Med en aktiedepå så måste du deklarera varje affär efter att ett avslut har gjorts (köp och sälj) och detta kan bli väldigt tidskrävande om man göra många affärer. Dessutom betalar man 30% skatt på vinsten, dock har man möjlighet att kvitta förluster mot vinser vilket kan vara fördelaktigt om man jämför mot de andra handelskontona som du hittar här under.

Äganderätt av värdepapper - Med en aktiedepå så är det du personligen som står som ägare till aktierna. Detta innebär att du har möjlighet att gå på bolagstämmor samt du har möjlighet att rösta då beslut ska tas i bolaget.

Denna möjlighet har man till exempel inte om man äger aktierna via en kapitalförsäkring.

Överföring - En stor fördel med en aktiedepå är att det går att flytta och överföra aktier mellan aktiedepåer. Detta innebär att det är väldigt enkelt att flytta sina aktier om man till exempel vill byta bank. Det är också väldigt enkelt att överföra aktier mellan olika personer.

Denna möjlighet har man inte med en kapitalförsäkring, utan för att överföra eller flytta värdepapper till en ny kapitalförsäkring så måste man sälja aktierna, ta ut pengarna och sen flytta pengarna till det nya konto och därefter köpa aktierna igen vilket kommer kosta courtage och ens inköpspris kommer bli förändrat. Med ett ISK-konto så går det att flytta innehavet till ett annat sparinstitut om de också erbjuder ISK-konton.

Investeringssparkonto (ISK)

Avkastning - Med ett investeringssparkonto så kan du handla aktier, fonder, obligationer, aktieindexobligationer, warranter och andra så kallade finansiella instrument. Så precis som med en aktiedepå så går det att få obegränsat med avkastning på ett investeringssparkonto.

Skatt & deklaration - ISK (investeringssparkonto) beskattas årligen genom en skatt baserad på värdet av innehavet på ISK-kontot. Detta gäller även om värdet på sparandet har minskat under året. Skatten tas ut på ett schabloniserat sätt, där den årliga skatten baseras på det totala värdet av tillgångarna på ISK-kontot (kapitalunderlaget). Kapitalunderlaget multipliceras med en statslåneränta plus en procentenhet (varierar varje år) och denna "schablonintäkten" beskattas sen med 30%.

Lite längre ner på sidan kan du se hur skatten på ISK och KF beräknas.

Äganderätt av värdepapper - Med ett ISK så är du ägare till aktierna, fonderna eller de andra värdepapper som du har köpt med pengarna från ditt ISK. Du har rätt att sälja dessa värdepapper och ta ut pengarna, och kan också ta del av utdelningar och andra former av avkastning från dessa värdepapper. Eftersom du äger aktierna som finns på ditt investeringssparkonto så har du också möjlighet att gå på bolagsstämmor, du har med andra ord samma rättigheter som om du hade haft aktierna i en aktiedepå.

Överföring - Reglerna för överföring av aktier som finns på ett ISK (investeringssparkonto) varierar beroende på bank eller annat företag som administrerar ISK-kontot. Men det finns några allmänna riktlinjer och bestämmelser som gäller för överföring av aktier på ISK.

 • Överföring av aktier från ett ISK-konto till ett annat ISK-konto är vanligtvis en enkel process. Det kräver vanligtvis bara att man använder onlineverktyg eller skickar en överföringsorder till banken eller företaget som administrerar ISK-kontot.
 • Överföring av aktier från ett ISK-konto till ett annat konto, som inte är ett ISK, kan kräva ytterligare godkännande eller dokumentation, beroende på bank eller företag. Det kan också leda till att man betalar avgifter eller skatt på överföringen, så det är viktigt att kontrollera detta med banken eller företaget som administrerar ISK-kontot.
 • Det är viktigt att notera att det kan finnas begränsningar för vad slags värdepapper som kan överföras från ett ISK-konto. Dessa begränsningar kan variera beroende på bank eller företaget som administrerar ISK-kontot.

Kapitalförsäkring (KF)

Avkastning - Precis som med aktiedepåer och ISK-konton så kan man handla nästan alla typer av värdepapper med en kapitalförsäkring, inklusive aktier, fonder, certifikat, warranter och obligationer. Dock går det ej att köpa optioner eftersom försäkringsbolagen som äger kapitalförsäkringen har strikta investeringsregler och begränsningar för att säkerställa att de inte utsätts för för höga risker i och med det är försäkringsbolaget som äger värdepapperna i kapitalförsäkringen. I och med dessa regler och begränsningar så är optioner inte en tillåten investering. Detta innebär att avkastningen som man kan få med en kapitalförsäkringen är något mer begränsat om man jämför mot en aktiedepå eller ISK-konto.

Skatt & deklaration - En kapitalförsäkring (KF) beskattas med en årlig schablonskatt baserad på värdet av innehavet i försäkringen (liknande som ISK). Detta gäller oavsett om värdet på sparandet har ökat eller minskat under året. Skatten beräknas på det så kallade kapitalunderlaget, som består av värdet av sparandet i försäkringen i början av året, de inbetalningar gjorda under första halvåret och halva värdet av inbetalningar under andra halvåret. Med en KF så betalar man skatt oavsett vinst eller förlust och precis som med ISK så behöver man inte deklarera varje avslut av sparprodukter som görs i en kapitalförsäkring.

Det är viktigt att notera att kapitalförsäkringar kan ha andra avgifter (beroende på försäkringsbolag) och det kan vara en fast årsavgift och årsavgift i procent på kapitalet är vanligt, men andra avgifter kan också förekomma.

Äganderätt av värdepapper - Med en kapitalförsäkring så är det försäkringsbolaget som är ägare till värdepapperna, men man har ändå äganderätten av värdepapperna via ett avtals som tecknas när kapitalförsäkringen skapas och detta gör att man har rätt till att ta del eventuella utdelningar.

Dock finns det en begräsning med KF och det är att man har inte rätt att gå på bolagstämmor om man äger aktier via en kapitalförsäkring (KF) eftersom man inte är en direktägare av aktierna. När man äger aktier via en kapitalförsäkring så sker ägandet via ett försäkringsbolag som äger aktierna, och det är därför försäkringsbolaget som beslutar och röstar på bolagstämmorna.

Överföring - En begräsning med en kapitalförsäkring är att du kan endast sätta in och ta ut pengar, du kan alltså inte flytta värdepapper till eller från kontot och inte heller flytta en kapitalförsäkring mellan olika banker eller sparinstitut. Detta innebär, för att göra en överföring så måste alla värdepapper säljas, sen tar man ut pengarna från kapitalförsäkringen för att sen sätta in dessa pengar igen i en annan kapitalförsäkring och därefter får man köpa samma aktier igen.

Vilka banker & nätmäklare har aktiedepåer, ISK och KF?

Så vilka banker och nätmäklare erbjuder då aktiedepåer, investeringssparkonton och kapitalförsäkringar? Idag erbjuder i stort sett alla traditionella banker aktiedepåer, men det är inte alltid säkert de har möjlighet att erbjuder ISK-konton eller kapitalförsäkringar.

Dessutom är risken stor att de har höga avgifter i form av courtage, vilket innebär att det oftast är bäst att välja någon av nätmäklarna Avanza eller Nordnet för att handla och spara i aktier, fonder eller andra värdepapper. Vill du veta mer om vilken nätmäklare som är bäst? Läs då vårt inlägg: Vilken nätmäklare är bäst? (2023).

Om du inte vill läsa det inlägget så är här en kort sammanfattning av vilka typer av konton för aktiehandel som bankerna i Sverige erbjuder:

BankAktie- & fondkontoKapitalförsäkringISK
SwedbankJaJaJa
NordeaJaJaJa
HandelsbankenJaJaJa

Skatt på aktie- och fondkonto, ISK & KF

Hur mycket skatt du behöver betala för din aktiehandel verierar beroende på vilken typ av konto du använder. I följande exempel kommer vi utgår från att du handlar med 100 000 kr och har en avkastning på 8 %. Detta kommer leda till följande skatt på:

 • Aktiedepå: 100 000 7% = 7 000 kr. Dessa 7 000 kr är din vinst och det är den som du kommer behöva betala 30 % skatt på, alltså 30 % 7 000 = 2 100 kr.
 • ISK & KF: Både ISK och KF har en så kallad schablonskatt som är 30 % av statslåneränta året innan + 1 procentenhet (dock lägst 1,25 %). Detta innebär att skatten du behöver betala blir (30 % * 1,25 %) * 107 000 kr = 401 kr.

En sak som är viktigt att känna till om skatten på ett ISK eller KF-konto är att du betalar skatt på hela summan som finns på kontot och det gäller oavsett om du gör någon vinst eller ej. Med andra ord, har du inte minst 1,27% i avkastning så kommer du förlora pengar på att ha pengarna på ett ISK eller KF-konto.

Tänk på detta när du väljer konto för aktiehandel:

 • Vilken avkastning förväntar du dig? Tror du avkastningen kan bli mer än 1.27 % per år? Då ska du välja ISK eller KF. Vill du däremot bara ha pengarna på ett konto så du kan handla lite med aktier då och då? I så fall är förmodligen en aktiedepå ett bättre val eftersom du slipper betala en fast skatt varje år som man gör med ISK och KF. Dessutom behöver du bara betala skatt om du gör någon vinst.
 • Antal affärer / avslut per år. Om du kommer göra mer mer än 20 affärer på år så kan det underlätta med ett ISK eller KF vid deklarationen. Med en aktiedepå måste du deklarera varje affär / avslut vilket kan bli tidskrävande.
 • Äganderätt av värdepapper. Om du personligen vill vara ägare till aktierna och blir inskriven i aktieboken så du har möjlighet att gå på bolagsstämmor? Då ska du välja ISK eller aktiedepå. Med en KF är det istället försäkringsbolaget som är ägare till aktierna och du kan inte medverka på bolagsstämmor.
 • Överföring av aktier. Alla konton har olika regler kring vilka möjligheter du har att överföra aktier mellan en aktiedepå, ISK och KF. Med ISK kan du överföra aktier, men det kommer det bli samma skatteeffekt som om du hade sålt värdepapperna på aktiedepån, alltså 30 % i kapitalvinstskatt. Med en KF kan du inte överföra några värdepapper eftersom det är försäkringsbolaget som är ägare.

Vilka för- och nackdelar finns med aktiedepå, KF och ISK?

Aktiedepå

Med en aktiedepå så har du ett konto hos en bank eller mäklare som gör det möjligt för dig att köpa och sälja aktier. Så vilka fördelar och nackdelar finns det med att ha en aktiedepå?

Fördelar med en aktiedepå:

 • Flexibilitet: En aktiedepå gör det möjligt för dig att köpa och sälja aktier när du vill, och ofta med låga avgifter eller ingen avgift alls.
 • Kontroll: Med en aktiedepå har du full kontroll över dina investeringar, vilket innebär att du kan välja vilka aktier du vill köpa och sälja, och när du vill göra det.
 • Möjlighet till högre avkastning: Genom att köpa och sälja aktier på ett självständigt sätt, kan du potentiellt få en högre avkastning än vad du skulle göra genom att investera i fonder eller andra sparprodukter.

Nackdelar med en aktiedepå:

 • Högre risk: Aktier är en form av riskkapital, och det innebär att det finns en risk för att du kan förlora pengar. Ökad tid och ansträngning: Att ha en aktiedepå kan innebära att du måste lägga mer tid och ansträngning på att följa utvecklingen på aktier och marknaden, och ta beslut om när du ska köpa och sälja.
 • Kunskapskrav: För att öka chanserna till en högre avkastning krävs det en viss kunskap om aktier och marknaden, vilket kan göra det svårt för nybörjare.
 • Förluster: Det finns ingen garanti för vinst och det kan finnas en möjlighet för förlust på investeringar på börser, och det kan kräva en högre grad av riskexponering.
 • Avgifter : Vissa aktiebörser kan ha högre avgifter för transaktioner eller innehav av vissa aktier, detta bör kontrolleras innan en investering görs.

Investeringssparkonto (ISK)

Ett investeringssparkonto (ISK) är ett konto som du kan öppna hos en bank eller en mäklare för att investera i aktier, fonder, obligationer, och andra värdepapper. Här är några av fördelarna och nackdelarna med ett ISK:

Fördelar med ett ISK-konto:

 • Låga avgifter: Många ISK-konton har låga eller ingen avgift alls, vilket gör det ett kostnadseffektivt sätt att investera.
 • Schablonbeskattning: Ett ISK-konto är schablonbeskatta, vilket innebär att skatten beräknas på ett fast belopp baserat på kapitalunderlaget, oavsett om värdet på sparandet har ökat eller minskat under året. Detta innebär att du behöver inte redovisa varje avslut till skatteverket.
 • Möjlighet till högre avkastning: Du kan själv välja vilka värdepapper att investera i och kan potentiellt få en högre avkastning än om du skulle investera i fonder eller andra sparprodukter.

Nackdelar med ett ISK-konto:

 • Ökad tid och ansträngning: Att investera via ett ISK kan kräva mer tid och ansträngning jämfört med att investera i fonder eller andra sparprodukter eftersom du själv måste ta beslut om vilka värdepapper du ska investera i.
 • Högre risk: Eftersom du själv väljer vilka värdepapper att investera i, finns det en högre risk för förluster om investeringarna inte går som planerat.
 • Förhöjda transaktionskostnader: ISK innebär att man själv handlar med värdepapper, det kan medföra högre transaktionskostnader än vad man skulle ha med andra spar- eller investeringsprodukter som fonder eller kapitalförsäkringar.
 • Skatt oavsett om du gör vinst eller förlust: Text

Kapitalförsäkring

En kapitalförsäkring (KF) är ett spar- och investeringskonto som erbjuds av banker och försäkringsbolag. Här är några av fördelarna och nackdelarna med en kapitalförsäkring:

Fördelar med en kapitalförsäkring:

 • Långsiktig sparande: Kapitalförsäkringar är vanligtvis långsiktiga sparande och investeringar och det gör det lättare att få en högre avkastning över tid.
 • Skattemässiga fördelar: Kapitalförsäkringar är schablonbeskatta, vilket innebär att skatten beräknas på en procentsats på kapitalunderlaget, oavsett om värdet på sparandet har ökat eller minskat under året. Detta innebär att du behöver inte redovisa varje avslut till skatteverket.
 • Möjlighet till livförsäkring: Många kapitalförsäkringar erbjuder också en livförsäkring som ett komplement, vilket kan vara användbart om du önskar skydda dina anhöriga om något oväntat händer.

Nackdelar med en kapitalförsäkring:

 • Begränsad flexibilitet : Detta varierar beroende på vilken bank och nätmäklare som du har, men det kan finnas begräsningar kring dina val av investeringsalternativ i en kapitalförsäkring och kan inte alltid välja vilka värdepapper som du vill investera i, till exempel kan man inte äga optioner i en kapitalförsäkring.
 • Högre avgifter: Detta varierar också berånde på vilken bank du väljer, men en kapitalförsäkring kan ibland ha högre avgifter än vad man skulle få med andra spar- eller investeringskonton som ISK eller aktiedepåer.
 • Skatt oavsett om du gör vinst eller förlust: Text

Så väljer du rätt konto för aktiehandel

Att välja rätt konto för aktiehandel är en viktig del av processen för att investera i aktier. Det finns flera olika typer av konton att välja mellan, var och en med sina egna för- och nackdelar. Här är några faktorer att tänka på när du väljer ett konto för aktiehandel:

 1. Avgifter: Jämför avgifter för transaktioner och innehav av vissa aktier mellan olika konton, detta kan ha stor inverkan på din avkastning.
 2. Skatt: Fundera på hur skatten på kontot påverkar din investering. Tänk på detta på lång sikt, som schablonbeskattning av ISK eller kapitalförsäkring
 3. Flexibilitet: Hur mycket kontroll vill du ha över dina investeringar? Vill du kunna välja vilka aktier att investera i eller föredrar du att låta en förvaltare göra det åt dig?
 4. Sparande och investering: Fundera på om du vill ha en långsiktig sparande eller om du vill ha mer flexibilitet eller möjlighet till snabbare uttag.

Efter att du har tänkt igenom dessa faktorer, bör du kunna välja det konto som passar bäst för dina investeringsmål och riskprofil. Men det är alltid bäst att rådfråga en ekonomisk rådgivare för att säkerställa att du väljer det konto som passar bäst för dig.

Det är också viktigt att komma ihåg att alltid diversifiera dina investeringar för att minimera risken. Det innebär att investera i olika typer av värdepapper, som aktier, fonder och obligationer. Det kan också vara bra att välja olika branscher och geografiska områden.

Vanliga frågor & svar om konton för aktiehandel:

Hur börjar man handla på börsen?

Det första du behöver är ett konto för att handla och äga aktier. På den här sidan har vi gått igenom tre av de valigaste typerna av konton för aktiehandel som är aktie- & fondkonto, kapitalförsäkring (KF) och investeringskonto (ISK). Så vi skulle rekommendera att du börjar med att sätta dig in i vilka skillnader där mellan dessa typer av konton.

Därefter måste du hitta en bank eller nätmäklare där du kan handla aktierna. Här hittar du ett annat inlägg om två populära nätmäklare i Sverige - Avanza och Nordnet. Dessa tycker vi är bäst eftersom de har lägst priser, störst utbud av aktier, fonder och andra värdepapper. Dessutom är det helt kostnadsfritt att äga en aktiedepå, kapitalförsäkring eller investeringskonto via dessa banker.

Uppdaterad den: